Wykrywanie Wycieków


Niewidoczne przecieki…

Od wielu lat świadczymy usługi lokalizacji wycieków w budynkach. Istnieją liczne firmy zajmujące się odnajdywaniem przecieków w rurociągach, poza budynkami. My jednak postanowiliśmy odpowiedzieć na potrzebę, z którą niestety zetknie się każdy Polak – czyli z wyciekiem w podłodze lub ścianie.

Każdy przeciek jest inny. Za każdym więc razem zachodzi potrzeba użycia innego zestawu narzędzi do zlokalizowania wycieku. Stosowane przez nas narzędzia to najnowsze rozwiązania technologiczne, między innymi kamera termowizyjna, detektor zawilgoceń, detektor UWB, urządzenie elektro-akustyczne, pomiary ciśnień jak też metoda gazu znacznikowego.

W jaki sposób działamy

Swoje działania postanowiliśmy skoncentrować na lokalizacji przecieków w instalacjach wodnych pracujących pod ciśnieniem, czyli ciepłej i zimnej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, hydrantowej czy tryskaczowej. Instalacje te mogą być zlokalizowane w podłodze, w ścianach lub stropach. Nie zajmujemy się jednak lokalizowaniem przecieków w kanalizacji a także powstałych w wyniku działania opadów czy związanych z podciąganiem kapilarnym wody przez ściany z gruntu.

Przyjmuje się, co potwierdza literatura fachowa, że minimalny wykrywalny wyciek to 30 L na dobę. To naprawdę niewiele, ponieważ jest to ilość woda odpowiadająca 1 kropli kapiącej co kilka sekund. Inaczej rzecz ujmując, to około 1 litra na godzinę. Bywa, że w sprzyjających warunkach lokalizujemy nawet mniejsze wycieki, jednak prawdopodobieństwo ich skutecznej detekcji jest niższe. Zaleca się, by w chwili badania instalacja była napełniona wodą. Dzięki temu istnieje możliwość użycia kamery termowizyjnej lub detektora zawilgoceń. Jednakże dzięki innowacyjnemu podejściu i dopracowaniu metodologii lokalizacji wycieków, możliwe jest również odnalezienie uszkodzenia w pustej instalacji – przy użyciu gazu znacznikowego oraz dzięki metodzie elektro-akustycznej.

Ważne informacje

  • W czasie badania elektro-akustycznego bardzo ważne jest zachowanie całkowitej ciszy – często oznacza to konieczność wyłączenia lodówek, zmywarek, pomp obiegowych, sprzętu audio-wizualnego. Badania w szkołach i budynkach użyteczności publicznej wykonywane mogą być jedynie poza godzinami ich normalnej pracy.
  • Badania termowizyjne są najskuteczniejsze, gdy w instalacji płynie ciepła woda.
  • Gdy jest to konieczne, instalację napełnia się specjalnym gazem znacznikowym (śladowym). Jest to gaz niepalny, nietoksyczny, obojętny dla zdrowia. W niektórych przypadkach, gdy podłączenie gazu wymaga ingerencji w istniejącą instalację, wymaga się, by w czasie badania obecny był również hydraulik.

Należy zwrócić uwagę, że usługa lokalizacji wycieków jest badaniem. Wynik badania – pozytywny czy negatywny – zależy od wielu czynników, w szczególności od: wielkości wycieku, rodzaju instalacji, typu zastosowanych rur, głębokości ułożenia instalacji jak też rodzaju otuliny. Zapewniamy rzetelne i należyte wykonanie usługi, jednak mimo wysokiej skuteczności działania, nie każdy przeciek może zostać precyzyjnie zlokalizowany. Opłata zaś pobierana jest za wykonanie badań nie zaś za ich wynik.

Zapraszamy!


 

Wycieki.pl