Wilgoć w budynkach


Wilgoć w budynkach wiąże się z szeregiem negatywnych konsekwencji. Może prowadzić do rozwoju pleśni, zagrzybienia, jak i alergii wśród użytkowników budynku.

Dlatego rozwinęliśmy i udostępniliśmy szereg narzędzi, które pozwalają na:

  • Detekcję zawilgoceń murów, stropów i podłóg;
  • Pomiar wilgotności powietrza wewnętrznego;
  • Inspekcję termowizyjną powierzchni zawilgoconych;
  • Analizę wykraplania pary wodnej – powstawania punktu rosy;
  • Określanie mostków termicznych w budynkach;

dew-rain-raindrops-drops-of-water