Sufity


FLIR5026
Stosujemy najwyższej generacji kamery marki Flir do bezinwazyjnej detekcji wycieków, niwelując koszty i uciążliwość usunięcia przecieku.

Termowizja