Rury i rurociągi


Zajmujemy się detekcją w systemach:

  • Centralnego ogrzewania
  • Ogrzewania podłogowego
  • Ciepłej wody użytkowej
  • Wody zimnej
  • Instalacjach hydrantowych
  • Instalacjach tryskaczowych
  • Kolektorach poziomych pomp ciepła

Dla każdego z systemów rozwinęliśmy szereg optymalnych metod służących możliwie bezinwazyjnej lokalizacji wycieków.